Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Trà Vinh thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

Ngày 05/3/2024, Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Trà Vinh do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Đông làm Trưởng đoàn đến thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Chánh và nông thôn mới kiểu mẫu xã Hưng Mỹ. Tiếp và làm việc với Đoàn có Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Thạch Thị Sa Thy – Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới huyện, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã Mỹ Chánh và Hưng Mỹ.

anh tin bai

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Thạch Thị Sa Thy – Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; môi trường; giáo dục; văn hóa,… 

Báo cáo với Đoàn thẩm định tỉnh, lãnh đạo xã Mỹ Chánh và Hưng Mỹ cho biết: Đến nay, xã Mỹ Chánh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đạt 100%; thu nhập đầu người đạt hơn 68 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,62%; 90% hộ dân có nhà ở kiên cố bán kiên cố, trên 99% hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn; 69,26% hộ sử dụng nước sạch,… Xã Hưng Mỹ hoàn thành 5/5 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 74,94 triệu đồng người/năm; xã có 01 mô hình ấp thông minh, có mô hình liên kết chuỗi cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với kinh tế tuần hoàn và sử dụng công nghệ cao; có 05 hộ trồng rau an toàn sử dụng hệ thống tưới tự động, 100% tổng số hộ thanh toán tiền điện, nước không sử dụng tiền mặt; xã có 02 sản phẩm OCOP đạt mức 4 sao; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại được thu gom, xử lý đạt 99,19%; có tuyến đường hoa chuyên biệt kết hợp cây xanh, cây cảnh sáng, xanh, sạch đẹp dài 2,3km, tổng diện tích trồng cây xanh là 52.000 m2/8.647 người…

anh tin bai

Một số hình ảnh Đoàn thẩm định tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành

Nhìn chung, Đoàn đánh giá cơ bản về các tiêu chí của 02 xã đã đạt được. Qua kiểm tra hồ sơ minh chứng, Đoàn yêu cầu cần phải bổ sung hồ sơ, báo cáo đối với tiêu chí quốc phòng an ninh và thông tin truyền thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lê Văn Đông đánh giá cao 02 xã trong việc tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Châu Thành và 02 xã tiếp thu các ý kiến góp ý của các Sở, ngành, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 12/3/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Thạch Thị Sa Thy – Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Đoàn công tác. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, hai xã Mỹ Chánh và Hưng Mỹ phối hợp chặt chẽ trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nguồn: Trang tin điện tử huyện Châu Thành

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *