Posted in TIN NỔI BẬT

Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” – Vị thế danh tiếng đã được bảo hộ

 Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, tỉnh Trà Vinh có sản lượng tôm nuôi trung bình 75.000 tấn/năm bao gồm các đối tượng như:…

Đọc tiếp
Posted in TIN NỔI BẬT

Tọa đàm về phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi mùa vụ năm 2023-2024

Nhằm giúp người nuôi tôm hiểu biết sâu hơn các biện pháp phòng bệnh trên tôm nuôi, quản lý tốt ao nuôi, sử dụng các…

Đọc tiếp
Posted in TIN NỔI BẬT

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2024

Xem chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2024 tại đây:

Đọc tiếp
Posted in TIN NỔI BẬT

Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Trà Vinh thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

Ngày 05/3/2024, Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Trà Vinh do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà…

Đọc tiếp
Posted in TIN NỔI BẬT

Xác lập quyền NHCN cho sản phẩm Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh

Mô hình canh tác xen canh nuôi tôm càng xanh trên đất lúa Long Hòa và Hòa Minh là hai xã đảo thuộc cù lao…

Đọc tiếp