Huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023

Ngày 01/3/2024, huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023. Tham dự có Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh Lê Mến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Kiên Thị Thanh Xuân, lãnh đạo các ban, ngành có liên quan và các xã, thị trấn. Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT huyện Châu Thành chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT huyện Châu Thành phát biểu chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, toàn huyện có 19.981 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ 26,97% so lực lượng lao động; so với Nghị quyết Huyện ủy đạt 123,66% (trong này có 2.328 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 3,14% lực lượng lao dộng, đạt 104,77% chỉ tiêu). Số người tham bảo hiểm y tế là 139.212 người, tỷ lệ bao phủ so với dân số chiếm 95,84%, đạt 101,10% so với Nghị quyết Huyện ủy; 16.975 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 22,92% so với lực lượng lao động, đạt 150,16% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, toàn huyện có 123.686/128.365 người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 96,35%. Ngoài ra, đã chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 45/45 trường với số tiền trên 998 triệu đồng.

anh tin bai

Một số hình ảnh tại hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, huyện Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Tỷ lệ tham gia bảo xã hội đạt 25,64%, trong này bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 4,5% so với lực lượng lao động; bảo hiểm thất nghiệp 16% so lực lượng lao động; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 94,99%.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT huyện Châu Thành yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên, theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, phát triển số đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến đề nghị Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt hơn nửa công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo đúng quy định.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *