Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm hữu cơ (tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh) của hai xã Long Hòa – Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” do Chủ sở hữu NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” – Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-KTHT ngày 22/06/2023. Quy chế quy định hoạt động quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm hữu cơ (tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh) của hai xã Long Hòa – Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nội dung văn bản cụ thể:

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *