Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận“Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm sú

Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm sú do Chủ sở hữu NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” – Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành ban hành theo Quyết định số 23/QĐ-KTHT ngày 22/06/2023. Bộ tiêu chí quy định những tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm tôm sú được sản xuất tại hai xã Long Hòa – Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nội dung văn bản cụ thể:

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *